DEBATT. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en oerhört komplex lag med 244 paragrafer som reglerar istort sett alla offentliga inköp, från inköp av livsmedel, sjukhussängar och plåster till fordon och byggande. Offentlig upphandling är ett stort ekonomisk område som omsätter mellan 550 och 600 miljarder kronor varje år och därmed mycket viktigt för företagande i hela landet. Offentliga upphandlingar är dock i likhet med andra delar av all den administration som läggs på företagare, ofta både stora och krångliga. Detta hindrar många, framför allt mindre företag, från att delta. I en region som Skåne är detta naturligtvis djupt bekymmersamt, eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför behöver regelbördan och administrationen minska.

Centerpartiet i Region Skåne tycker att man som företagare ska kunna fokusera på att få sitt företag att må bra och att växa, istället för att lägga extra tid på administration. Därför anser vi att principen ”en regel in – en regel ut” bör tillämpas, eller helst ”en regel in – två regler ut”, eftersom många regler är onödiga och tidskrävande. Stora administrationsberg kostar mycket pengar, både för företagaren och för upphandlaren. Offentliga upphandlingar behöver göras betydligt enklare och mer attraktiva för mindre företag. Därför fick också Centerpartiet igenom i Region Skånes budget att fler mindre och delade upphandlingar ska användas. Det kan vara i flera geografiska områden men också fler uppdelade produktområden. Det ökar möjligheten till inköp av närodlade och närproducerade varor och tjänster.

I Region Skåne vill vi se mindre detaljerade upphandlingar med halverade textmassor men ändå med bibehållen rättsäkerhet. Det är både möjligt och önskvärt. Varje sida som produceras, ska läsas, förstås och besvaras. Detta kostar pengar för alla parter. Vi vill även se fler innovationsupphandlingar och se över möjligheten till fler så kallade direktupphandlingar, vilket innebär att de inte behöver prövas enligt LOU. På så vis skulle framför allt mindre och medelstora företag ges större möjlighet att delta i fler offentliga upphandlingar. Enklare upphandlingsunderlag och färre krångliga regler minskar Region Skånes kostnader och det ger extra livskraft till näringslivet i både Skåne och på annat håll.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne

Lennart Pettersson (C) 2:e vice ordförande servicenämnden, Region Skåne