VÅRDA SKÅNE. På sammanträdet den 1 mars sa ett enigt regionfullmäktige ja till en motion från Kristdemokraterna. På kristdemokratiskt initiativ tog man beslut om att Region Skånes ambulansorganisation förutsättningslöst skulle utvärderas – utifrån kvaliteten på vården, tillgänglighet, resurseffektivitet och personalens synpunkter. Senast i juni skulle sedan ett beslut om driftsform för ambulanssjukvården fattas utifrån utvärderingens resultat.

Idag drivs tre av fyra ambulansdistrikt i Skåne i privat regi, ett i offentlig regi. Bakgrunden till den kristdemokratiska motionen var att det rödgröna styret tidigt tog beslut om att på sikt överföra all ambulanssjukvård i offentlig regi. Man tog beslutet utan underlag om varför offentlig regi skulle vara att föredra. Med utvärderingen skulle ett sådant underlag kunna tas fram, utan ideologiska skygglappar. Kristdemokraterna menar att det viktigaste är att ambulanssjukvården bedrivs med bästa tänkbara medicinska kvalitet och att resurserna används så effektivt som möjligt. Efter utvärderingen blir det möjligt att fatta ett väl underbyggt beslut om hur skånsk ambulanssjukvård ska bedrivas framöver.

Birgitta Södertun (KD).

Birgitta Södertun (KD).

– Nu är vi framme i juni. Nu skulle utvärderingen varit klar och vi skulle fattat beslut, men nu har jag fått veta att det inte ens kommer någon utvärdering förrän efter sommaren, berättar Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna.

Det dröjer nu till slutet av september innan regionfullmäktige får ta del av utvärderingen.

– Det brinner i knutarna. Det finns en stor efterfrågan bland personal och patienter för stabila förhållanden för ambulanssjukvården. Nuvarande avtal går ut i början av 2018. När styret inte ser till att regionfullmäktiges beslut respekteras visar man att man inte tar oron på allvar, säger Birgitta Södertun.

Gustav Lundblad