Torbjörn Tegnhammar 620 border
KRÖNIKA. För 24 år sedan beslöt Malmö stad att sälja sitt tvätteri, TIMAB, och upphandla den egna volymen istället. Ett helt rationellt och politiskt enigt beslut. Malmö fick en rejäl reavinst och framförallt minskade tvättkostnaden dramatiskt. Hanna från Arlövs tvätteri blev privat. Malmö kunde istället bland annat renovera skolorna.

För två år sedan väcktes tvättfrågan i Malmö igen. Detta efter att Socialstyrelsens skärpt sina riktlinjer innebärande att kommunerna tvingas tillhandahålla arbetskläder till bland annat hemtjänsten. Det är en ny kostnad som belastar kommunsektorn, men vi tycker det är rimligt att viktiga yrkesgrupper erbjuds arbetskläder.

Tankarna fanns då i kommunledningen i Malmö att detta kanske vi själva skulle kunna göra. Tvätta kan väl alla? Efter en grundlig utredning vann dock till slut det sunda förnuftet och en upphandling är nu istället ute som ska ge bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad.

Det är bra. Vi behöver effektiva upphandlingar för att ge mer resurser till det som är välfärdens kärna – skola, vård, omsorg. Vi ska inte lägga kommunala investeringsmedel i tvätterifastigheter, tvättmaskiner, tumlare, vagnar, textilier och allt annat som behövs. Vi ska inte heller bygga bilar eller utveckla IT-tjänster. Det finns privata företag som gör detta och gör det avgjort bättre.

Malmö har en enorm investeringsbörda framgent inom till exempel skola, förskola och förbättrad infrastruktur. Det gör det ännu olämpligare att låsa in stora summor i tvätteriutrustning.

Dessutom är företagen inom tvätterimarknaden socialt ansvarstagande och har medarbetare med stor yrkesskicklighet, men samtidigt många som kanske inte i första hand anställdes för sina pappersmeriters skull. Man såg till människan.

Det behövs fler sådana branscher och fler sådana företag. Att då starta egna kommunala monopol är att dra undan mattan för denna näring och andra liknande.

Döm om förvåningen när det liberala skyltfönstret – Landskrona – plötsligt trumpetar ut att man ska starta kommunalt monopoltvätteri. Efter en forcerad handläggning var ärendet uppe för beslut i kommunfullmäktige den 30 maj.

Utan omvärldsanalys och utan branschkunskap är man beredda att sprätta iväg tiotals skattemiljoner kronor i investeringar, man avger en anställningsprognos utan förankring i verkligheten, erhåller löften om statliga bidragsmiljoner och när en from förhoppning om att kunna sälja denna verksamhet i en avlägsen framtid. Men en verksamhet vars förluster täcks av stora samhällsbidrag är definitionsmässigt värt noll och intet.

Låt mig erbjuda föreslå en enklare väg framåt. Glöm prestigen, återemittera ärendet, gör en grundlig utredning och fatta sedan beslut. Blir ni osäkra på färdvägen – liberal marknadshushållning eller kommunal planhushållning – slå mig gärna en signal eller någon av era liberala partivänner. De har nog samma svar som jag. Det är viktigt för hela Skånes företagsklimat att vi inte får fler kommunala monopol som står i vägen för utveckling.

Torbjörn Tegnhammar (M)
oppositionsråd i Malmö