DEBATT. Skånetrafikens Superbussar ska ge en kvalitetshöjning åt den skånska kollektivtrafiken, så är det tänkt. På det sättet får fler tillgång till bekväma och täta bussförbindelser – nästan som Pågatågen, men betydligt billigare för skåningarna.

Med pendlarparkeringar skapas ett alternativ, eller ett komplement till bilen som fortskaffningsmedel. Det blir möjligt att bo såväl i en centralort som Hörby och ute på landet.

Hörby kyrka. Foto: Udo Scröter, (CC BY-SA 2.0)

Hörby kyrka. Foto: Udo Scröter, (CC BY-SA 2.0)

Busstrafiken längs E22 från Malmö/Lund över Hörby till Kristianstad är tänkt att bli en del av Superbussystemet, och Hörby blir då en knutpunkt. Pendlingen och resandet med buss hela sträckan är en mindre del, Hörby delar Skåne: Norr om orten går strömmarna mot Kristianstad, söder om mot Malmö.

Där för är det märkligt att Hörbys styrande majoritet verkar tycka att Superbussen ska stanna ute vid E22 och inte gå genom själva Hörby. Man tror sig kunna spara in på de investeringar som behöver göras för att större bussar lätt ska ta sig förbi cirkulationsplatser och andra trånga passager. Men glömmer att Hörby då förlorar sin centrala roll i trafiken – man hamnar bredvid.

Och man glömmer de kostnader som kommer i stället. Vad kostar en matarbuss ut till motorvägshållplatsen?

När Hörbys företagare fick yttra sig var fyra av fem för en fortsatt busstrafik genom Hörby. De vet ju vad det skulle innebära för handeln i Hörby.

Vissa i kommuns majoritetspartier anser dessutom att man mycket väl kan tänka sig att Hörbys centrum flyttas närmare E22. Gamla Torg med kyrka och allt blir då en tyst avkrok. Så mycket vill de verka för detta att de lägger mycket pengar på att utreda frågan.

Skånetrafikens förstaval är busstrafik genom Hörby, men man är ofta beredd att anpassa sig till kommunen. Det är därför trist att det finns en majoritet av Hörbys kommunpolitiker som kan hamna i resultatet att direkta busslinjer och busstation ersätts av en hållplats ute vid E22.

Vi moderater i Hörby och Region Skåne har en annan syn. Ska Hörby fortsätta som livaktigt mellanskånskt centrum är direkta och bekväma bussförbindelser till Malmö/Lund och Kristianstad en förutsättning.

 

Eva Lindholm (M)                 Pontus Lindberg (M)

Gruppledare M i Hörby        Regionråd och 2. V. Ordf regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne