DEBATT. Patientens rätt till valfrihet – är en princip som måste stå högt i kurs inom den svenska och hälso- och sjukvården. Det är därför oerhört tråkigt att utredaren Göran Stiernstedt i sin utredning Effektiv vård föreslår att undanta vissa patientgrupper från möjligheten att fritt välja utförare av sin vård.

Det handlar primärt om patienter som har ett omfattande behov av hälso- och sjukvård som kan komma att beröras av dessa inskränkningar i det fria valet. Personer som enligt oss i Centerpartiet är de som allra mest ska ha rätten att fritt få välja sin utförare och kunna byta om den utförare de har valt inte lever upp till patientens förväntningar och behov.

För oss är det inte i linje med en modern patientfokuserad hälso- och sjukvård att göra denna typ av omfattande inskränkningar i patientens fria val. Istället borde de varierande behoven istället kunna utvecklas inom ramen för en ännu mer utvecklad valfrihet. Något som vi från Centerpartiet i Region Skåne också hade velat se i remissyttrandet till regeringen rörande den aktuella utredningen. Tyvärr var det skrivningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte alls ville ha med.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare