Olle Schmidt (L)

KRÖNIKA. – Min bästa stund var när jag klev på planet i Dublin för att åka till Bryssel utan att mellanlanda i London.

Så uttryckte sig den legendariske irländske statsmannen, Garret FitzGerald, mångårig premiär- och utrikesminister på 1970- och 1980-talet, när jag lämnade hans hem sommaren 1994 i utkanten av Dublin, omgärdat av säkerhetsvakter.

Jag hade fått ett stipendium av riksdagen för att lära mig mer om hur Irland, ett litet och neutralt land i utkanten av den europeiska gemenskapen, hade klarat sig som medlem.

Den förre ”toiseach”, regeringschef på iriska/keltiska, gav mig många goda exempel på hur ett mindre land har stor nytta av EG, som det hette på den tiden. Det handlade inte bara om ekonomi och bidrag utan även om inflytande. I Irlands fall har den store grannen på andra sidan Irländska sjön alltid påverkat irländarnas väl och ve – på gott och på ont, som FitzGerald antydde!

Irland och Storbritannien blev medlemmar samma dag år 1973. Två nationer som historiskt, politiskt och kulturellt står varandra nära, även om genom åren fiendskapen varit påtaglig.  När drottning Elisabeth besökte Dublin 2011 var hon den första brittiska regenten på Irland på hundra år och säkerhetspådraget var enormt. Det historiska förtrycket – våld, trakasserier, hungersnöd, fattigdom – finns fortfarande kvar i minnet hos en del irländare.

Men den historiska animositeten har nu bytts till ett ömsesidigt beroende!

Irland är kanske den enskilda nation inom EU, som tydligast kommer att påverkas vid ett Brexit.  Närmare 450.000 britter är födda på den gröna ön, flera miljoner har sina rötter på Irland, det talas om närmare 10 procent av valmanskåren!

Både människor och företag är sammanflätade, handeln mellan de båda länderna är mycket omfattande och har ökat de senaste åren.

En osäkerhet börjar sprida sig.

Vi må med rätta vara oroade i Sverige vid ett brittiskt utträde, men riskerna är någorlunda hanterbara vid jämförelse vad som kan ske på Europas stora öar i väster.

Skottland kommer att kräva en ny folkomröstning om självständighet, som denna gång med säkerhet lätt vinnes.

Hela fredsprocessen på Nordirland kan riskeras, gränsbarriärer återkommer och den mänskliga och ekonomiska integrationen mellan republiken och Nordirland går förlorad.

Till mindre del kan integrationen över Öresund givetvis jämföras! Hinder och barriärer varhelst de dyker upp minskar möjligheterna till en hållbar ekonomisk utveckling.

Men det kan också i motsatt riktning – ett helt Irland, inklusive de norra delarna!

Och Wales – vill walesarna vara den enda provinsen som styrs från London?

Brexit kan betyda UK-exit.

Nu är det mindre än en månad kvar till den brittiska folkomröstningen, och temperaturen höjs. Vi som har varit med om några folkomröstningar vet hur vanskligt det är att tippa utgången. Den om kärnkraften klarades med hjälp av Olof Palmes listighet och tre frågor. Sveriges ja till EG/EU var knappt och jag minns vår nervositet den sista veckan. Marit Paulsens och Lillemor Arvidssons insats tror jag var det som tippade över.

Euroomröstningen förrycktes genom det tragiska mordet på Anna Lindh. Ja-sidan hade kanske förlorat oavsett tragiken, men Anna Lindh var en av de viktigaste opinionsbildarna. Vi vet inte vad hon kunnat uträtta i slutskedet då så många bestämmer sig i alla folkomröstningar.

Just nu pendlar opinionsundersökningarna fram och tillbaka, även om Bremain-sidan har ett visst övertag.

Tonläget blir än värre. Överdrifterna än fler. En viss lomhördhet uppstår.

Hur går det då?

Jag tror britterna stannar kvar inom EU, men problemen är förvisso inte lösta vare sig för Storbritannien eller för EU.

Euroländerna kommer att fortsätta sin nödvändiga politiska och ekonomiska integration.

Länder som Sverige, Danmark och Storbritannien samt övriga EU-länder som vill stå utanför den gemensamma valutan, kommer att lämnas kvar på perrongen.

Tåget går, kanske inte med allra högsta hastighet, men det rullar i väg.

Och den europeiska unionen kommer enligt min mening att ytterligare delas upp!

”In is in and out is out!”

Den tyske finansministern, Wolfgang Schäubles, varning till de tvehågsna engelsmännen, som tror att man kan plocka russinen ur kakan.

Jag tror att hans uttalande också skall uppfattas som ett varningsord för de övriga länder som tror att EU-medlemskapet är utan förpliktelser.

Olle Schmidt (L)