VÄRNA SKÅNE. I senaste månadsrapporten för Skånes universitetssjukvård kan vi läsa att ”Prognosen för hela 2016 är -450 mkr, vilket är en försämring med 50 mkr jämfört med förra månaden.” Dessutom är i prognosen ”invägt full effekt av handlingsplaner för 170 mkr, varav 120 mkr beräknas få effekt 2016”.

Slut på pengar.

Slut på pengar.

Det går åt fel håll.

Den senaste tiden har det inte saknats tydliga besked från regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om vad som gäller.

12 april: ”Det har förhoppningsvis varit tydligt innan också, men vi ser nu att det finns prognostiserade underskott som är ganska stora för det här året, och då vill vi ändå göra ett väldigt tydligt uttalande till förvaltningarna om att budget gäller.”

25 april: ”Det är av största vikt att komma tillrätta med obalansen mellan kostnader och intäkter, betonar regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).”

26 april: ”Vi ska tillbaka till ett läge där vi håller budget.”

Signalen till nämnder och förvaltningar är alltså tydlig. Ändå går det åt fel håll. Det är bra att styret äntligen har insett det Allians för Skåne hela tiden har konstaterat. Det krävs mer digitalisering och förändringar i arbetsmetoder och organisation för att modernisera sjukvården.

Johan Folin