Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter årets första fyra månader är oroväckande. Ett av få glädjande inslag är att intäkterna för skatter och bidrag för helåret 2016 ökar. De prognostiseras nu till att bli 322 miljoner kronor mer än vad som har budgeterats. Samtidigt innebär de höga kostnaderna i verksamheten – de är 947 miljoner kronor högre än i budget – att resultatet för hela 2016 antas landa på -175 miljoner kronor. Detta är 527 miljoner kronor sämre än budget.tertial 2016

– Trots att budgetresultatet redan från början var svagare än vad det borde ha varit klaras det alltså inte, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde att underfinansiera sin budget och har aldrig ens haft som mål att försöka nå ett överskott på 2 procent. Det lågt satta finansiella målet verkar man ändå missa grovt.

Förra årets fall för ekonomin i Region Skåne verkar också upprepa sig. Efter de första fyra månaderna förra året prognostiserades resultatet till att bli 700 miljoner kronor sämre än budget.

– Något av allt det som var sämre än sämst då visar sig i år bli ännu sämre.

Den kraftiga personalökningen under fjoråret fortsätter, samtidigt som kostnaderna för hyrpersonal ökar.

Region Skåne hade den siste april i år 33 972 medarbetare, vilket är 757 fler än i april 2015. 2014 hade Region Skåne vid motsvarande tid 32 083 medarbetare.

– På två år har således 1 889 fler anställts i Region Skåne. Socialdemokraterna har därmed nästan nått sitt mål om att anställa 2 000 fler under mandatperioden, vilket Henrik Fritzon lovade i valrörelsen 2014, säger Carl Johan Sonesson.

Samtidigt har kostnaden för personal från bemanningsbolag ökat från 56,3 miljoner kronor efter april 2014 till 92,5 miljoner kronor 2015 och 124,8 miljoner kronor i år. Regionen lägger alltså mer än dubbelt så mycket på hyrpersonal nu som för två år sedan (68,5 miljoner kronor), trots att målet var att minska denna kostnad.

Trots detta har personalens sjukskrivningar ökat. 2014 var antalet sjukdagar i Region Skåne efter årets första fyra månader 4,99 per medarbetare. 2015 hade de ökat till 5,42. Nu är de 5,72.

– Lika oroande är att tillgängligheten i vården inte har blivit bättre. Vårdköerna växer, avslutar Carl Johan Sonesson.

Ett exempel är att andelen patienter som får operation/åtgärd inom vårdgarantins utlovade 90 dagar efter mars 2016 var 73 procent. Förra året fick 76 procent vård inom 90 dagar vid motsvarande tidpunkt och 2014 var det 85 procent.

Jonas Duveborn