DEBATT. Detta är en av de nu närmast oräkneliga debattartiklar som handlar om att landsbygdens kollektivtrafik är under ett ständigt hot från Region Skånes styrande minoritet, S och MP. Vi i Centerpartiet i Skåne önskar att dessa artiklar aldrig behövts skrivas. Men så länge som styret (och Skånetrafiken) fortsätter att utarma skåningars rörelsefrihet och möjlighet att välja var man vill leva och verka så måste – och kommer- vi fortsätta att sätta ner foten.

Vi är mycket besvikna över att man i förhandlingarna kring trafikförsörjningsprogrammet röstade ner Centerpartiets yrkande att tätorter med 300 + invånare ges en dräglig kollektivtrafik. De berörda orterna var Gessie villastad, Ormanäs/Stanstorp, Annelöv Lilla Harrie, Klagstorp, Östra Sönnarslöv, Skillinge, Brantevik samt Onslunda som i Centerpartiets yrkande skulle ges minst sju dubbelturer varje vardag mellan ca 06.00 – 17.00 samt en eventuell samordning med annan samhällsbetald trafik. Styret avslog även Centerpartiets yrkande att ge skåningar ett grundläggande utbud om minst femton dubbelturer per vecka till närmaste större ort/kommuncentra.

För de boende på dessa orter innebär detta stora negativa konsekvenser – konsekvenser som för en i sammanhanget ringa summa hade kunnat undvikas. Detta är naturligtvis en stor besvikelse. Landsbygdstrafiken är som nämnts redan under nuvarande styre hårt ansatt och detta hade varit en viktig åtgärd för att vända en nedåtgående spiral. Centerpartiet anser att ett regionalt trafikförsörjningsprogram måste vara det heter, det ska syfta till att försörja hela Skåne med trafik. I dag ser vi dock att landsbygden och mindre orter behandlas ojämlikt i Skåne. Vi ser att man hellre satsar på storstäderna och på stora kostsamma trafikprojekt som ger politisk glans än på det som faktiskt ger ett livskraftigt Skåne.

Vi önskar att vi inte behöver skriva fler debattartiklar, vi liksom medborgaren, vill helt enkelt att Skåne som helhet ska behandlas väl. Och därför kommer Centerpartiet fortsatt, och tveklöst, att arbeta för att en god, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik blir en självklarhet. Var man än bor.

 

Birte Sandberg (C) Tomelilla, gruppledare Region Skåne

Patrik Holmberg (C) Trelleborg, ledamot regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Lars Hansson (C) Helsingborg, ledamot kollektivtrafiknämnden, Region Skåne