VÄRNA SKÅNE. I tisdags (24/5) genomfördes en manifestation i Stadsparken i Trelleborg till stöd för den palliativa verksamheten vid lasarettet i Trelleborg. Under månader hade namnlistor fyllts på, insändare skrivits och Facebookgrupper bildats i syfte att få Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ändra sitt beslut om att stänga den palliativa verksamheten i Trelleborg.

I både talet som regionrådet Maria Nyman Stjärnskog (S) höll och i intervjun i SVT Skåne hänvisas till trelleborgarnas engagemang i frågan som grund för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ändra sig. Under intervjun i SVT Skåne yttrar sig regionrådet enligt följande:

”Om 11 000 trelleborgare skriver sina namn på ett papper, bildar Facebookgrupper, trycker affischer och samlas på det här sättet och jag företräder befolkningen, naturligtvis har det stor betydelse för vilka beslut jag fattar.”

Detta har fått Ulf Bingsgård (M), 2:e vice ordförande i demokratiberedningen, att lämna in en fråga till kommande regionfullmäktige (20/6) om varför det demokrativerktyg som Region Skåne har, medborgardialogen, inte har använts.

Jonas Duveborn