VÅRDA SKÅNE. Igår kväll kom beskedet: Det blir ingen permanent stängning av vårdplatserna vid den palliativa avdelningen i Trelleborg. I samband med att 11200 namnunderskrifter överlämnades till sjukvårdsnämnd Kryhs (nämnden ansvarar för bland annat den palliativa vården) ordförande Maria Nyman-Stjärnskog (S), meddelade denne att hon och de rödgröna partierna backar.

Per Einarsson

Per Einarsson (KD).

– Ett mycket glädjande beslut. Nu har de rödgröna politikerna tagit sitt förnuft till fånga och oroade människor på Söderslätt kan andas ut. Den palliativa vården är tryggad, säger Per Einarsson (KD), som är oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh.

Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Birgitta Södertun (KD).

– Vården i livets slutskede handlar mycket om kärleksfull omvårdnad i rätt omgivning nära familjen och andra anhöriga. Att kunna ge ett värdigt slut på livet är lika viktigt som att ge en värdig början. Därför tyckte vi att det var helt fel att vilja stänga ner platser och hänvisa de mest sjuka människorna från Söderslätt till Malmö. Till slut fick vi gehör, säger Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD).

20160401 protokollsutdrag kryh

Yrkandet i sjukvårdsnämnd Kryh.

Sedan flera månader tillbaka har Kristdemokraterna och övriga Alliansen arbetat för att stoppa de rödgrönas planer på att permanent stänga vården av patienter i livets slutskede, den palliativa vården, i Trelleborg. De sex vårdplatserna har varit stängda sedan flera månader tillbaka. På sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde den 1 april röstade S och MP ner ett yrkande om att öppna platserna – i strid med såväl Kristdemokraterna som övriga alliansen och Sverigedemokraterna. Hade man agerat då hade månader av oro undgåtts.

Kristdemokraterna valde genom ett initiativärende att lyfta frågan till en högre nivå än Kryh och krävde på nytt ett öppnade av platserna. Förslaget behandlas på fredagens hälso- och sjukvårdsnämnd där de rödgröna inte har majoritet. Platserna hade således kunnat räddas då, också om de rödgröna inte hade kovänt.

– Vi kommer ändå för säkerhets skull yrka på att förslaget ska röstas igenom eftersom det enda beslut som finns i dagsläget är att platsernas framtid ska utredas till augusti. Beskedet från de rödgröna är i dagsläget bara muntligt, säger Birgitta Södertun.

– Nu gäller det att fortsätta värna den palliativa vården över hela Skåne. Kristdemokraterna har under de senaste åren bidragit till att bygga ut den, liksom den avancerade hemsjukvården för patienter i livets slutskede, säger Per Einarsson.

Episoder som den vi nyss sett, med socialdemokrater som in i det sista försöker göra besparingar, visar att alla partier inte prioriterar den palliativa vården lika högt som vi.

Med anledning av de rödgröna kovändning i frågan har Kristdemokraterna i Region Skåne gjort ett uttalande angående den palliativa vården i Trelleborg. Läs det här: Uttalande angående den palliativa vården i Trelleborg.

Gustav Lundblad