Maria Malmer Stenergard 620

KRÖNIKA. Åhus Grönt slår larm. De riskerar att tappa mellan 40 och 60 arbetstillfällen. Varför? För att Sverige alltid ska vara bäst i klassen.

Med bäst i klassen menas i det här fallet strängast regler inom EU. I andra länder inom EU tolkas regelverket lite rimligare och lökodlare får dispens för att använda växtskyddsmedel. Men i Sverige säger Kemikalieinspektionen blankt nej. Sverige är det enda land som nu förbjuder medlet Stomp och vägrar att ge dispens.

Trots att svenska lantbrukare ofta använder mindre bekämpningsmedel än sina kollegor i de andra EU-länderna, riskerar deras kunder nu att tvingas köpa ordentligt besprutad lök från konkurrenterna. Lök som då blir allt annat än närodlad, med allt vad det innebär för miljön.

Sveriges rigida tolkning av regelverket kring växtskyddsmedel drabbar nu de svenska jobben och inte minst de skånska. I Kristianstad med omnejd odlas en stor andel av landets lök. Åhus Grönt står ensamt för så mycket som en tredjedel av all gul och röd lök som odlas i Sverige.

Det finns otaliga exempel på när Sverige ägnar sig åt alltför sträng regeltolkning eller envisas med att lägga till extra regler när man implementerar regelpaket från EU. Svensk rätt styrs allt mer av EU-gemensamma regelverk. Med en harmonisering inom Europa underlättas den fria rörligheten och handeln. Färre gränshinder är avgörande för en liten och exportinriktad ekonomi som den svenska.

Men medan en större harmonisering gynnar handeln kan ett mer omfattande regelverk verka hämmande på näringslivet. Det är därför centralt att direktiv från EU genomförs på ett ansvarsfullt sätt så att de uppnår önskad effekt utan att ge upphov till onödiga biverkningar i form av ökat regelkrångel.

Tuffare och krångligare regler nationellt motverkar hela syftet. Och det är vi själva som drabbas. De svenska jobben och de svenska konsumenterna.

Vi ska ständigt sträva efter en bättre och giftfri miljö. Men vi måste gå i takt med utvecklingen och med vår omvärld. Löken kommer att ligga på de svenska tallrikarna, vare sig politiker vill det eller ej. Låt svenska bönder få vara med och leverera den.

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot från Åhus