DEBATT. Moderater från hela Sverige samlas under fredagen och lördagen på Sverigemötet i Malmö. Det ledande oppositionspartiet, enligt flera mätningar landets största parti, möts här i Skånes största stad, en av centralorterna i landets näst största arbetsmarknadsregion. Kanske en del av de tillresta tycker att det är exotiskt att höra skånska och få rådet att ta med pass om de skulle råka somna på tåget och hamna i Danmark.

Väl i Malmö får de se en stad som ändrat utseende, inte minst kring Västra hamnen med en hel stadsdel, högskola och snabbväxande företag – och senast ett nytt konserthus. Sverigemötet äger rum i Hyllie, känt inte bara för de nya gränskontrollerna utan för en av Sveriges mest utnyttjade tågstationer, den moderna Malmö arena, köpcentret Emporia och början på ytterligare en ny stadsdel.

Skåne växer så det knakar. Tyvärr växer befolkningen snabbare än företagens tillväxt och snabbare än arbetstillfällena. Tillväxten per invånare halkar efter, skattekraften är lika dålig som i avfolkningskommuner. Utanförskapet växer.

Inget av detta är exotiskt. Skåne är faktiskt precis som Sverige – bara lite tydligare, lite tidigare..

Skåne lider – precis som landet i stort – av vänsterstyre. Precis som i resten av landet har alliansens reformer urholkats eller avskaffats, som den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Det rödgröna styret i Region Skåne skapar ekonomiskt kaos med stora underskott i sjukvården, samt slår mot patienternas valfrihet. I kommunerna försöker S-ledningar sluta använda lagen om valfrihet inom vård och omsorg. Överallt pressar de på för skattehöjningar.

Under Sverigemötet leder jag ett seminarium om äldrevården. De problem Skåne – och Sverige – har blir tydliga inom detta område. Vi får allt fler äldre, och även om de äldre i snitt inte bara blir mer långlivade utan också friskare, så kommer behoven av omsorg och sjukvård att öka i samma takt. Det är ju ofta hemtjänst och medicinering som gör att äldre kan leva aktivt långt upp i åldrarna.

Vi behöver en utveckling som gynnar detta. Utveckling av omsorgen samspelar med nya mediciner, E-hälsa och digitalisering till det bättre. Kan vi organisera hemsjukvård och hemtjänst så att denna utveckling tas tillvara kan Sverige bli ett ännu bättre land att bli gammal i.

Detta är en kärna i välfärdssamhället. Där ska samhället vara starkt, ja även den offentliga sektorn – men inte som utförare.

Men ska det kunna förverkligas behövs att de resurser vi har satsas rätt. Vi kan inte ha stora grupper i utanförskap och bidragsberoende. Vi kan inte ha en stor andel av eleverna som inte går skolan med fullständiga betyg.

Skolan kräver en uppryckning, men mycket av problemen beror faktiskt på att alltför många i skolan inte tror på att de kan skapa sig en framtid genom att studera hårt och framgångsrikt.

Carl Johan Sonesson (M)

Carl Johan Sonesson (M)

Att skapa större frihet att genom studier, arbete eller företagande lyckas är viktigt. Det behöver skapas fler arbeten, det behöver bli riskfriare för arbetsgivare att anställa. Det behövs en ny generation av svenska företag.

Skåne behöver förändringarna bäst, och skulle mycket väl kunna bli ett försöksområde för bättre näringsklimat. Om Skåne dessutom fick ökat ansvar för infrastruktur och arbetsmarknadspolitik kunde mycket hända.

Ett steg tog när Moderaterna förra året beslöt att ta ställning för liberalare arbetsmarknadslagstiftningen och ett reformerat LAS. Men vi behöver gå vidare. För att de som i dag har svag anknytning till arbetsmarknaden ska hitta jobb. Vilket ger dem arbeten vilket får fart på ekonomin och till slut ger mer pengar till bland annat våra äldre.

Vilket i synnerhet är bra för Skåne – men också för hela Sverige.

.

Carl Johan Sonesson (M)

oppositionsledare i Region Skåne