DEBATT. I dag presenterade indelningskommittén en reviderad variant av den planerade indelningen av Sverige i storregioner. I denna meddelades det att de olika sammanslagningarna av Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Jönköpings län, Kalmar län samt Östergötland bordläggs åtminstone fram till 2023. Detta är vi i Centerpartiet mycket nöjda med, eftersom vi under den här processen varit kritiska till det sätt man underlåtit att förankra frågan med medborgarna.

Skåne är i dag redan tillräckligt stort och har också välutvecklade samarbeten inom både vård och kollektivtrafiken med våra angränsande län. Dessa är vi rädda om och kommer att utveckla vidare. Men att slå samman Skåne med andra regioner utan att detta ges det tydliga stöd som den folkomröstning som vi i Centerpartiet i Region Skåne  föreslog hade inte varit demokratiskt. Därför är vi glada över den slutsats som indelningskommittén nu landat i.

Birte Sandberg (C)

gruppledare Region Skåne