VÅRDA SKÅNE. Det är snart fem år sedan Carema blev synonymt med vårdskandal. ”Att väga blöjor” blev det yttersta uttrycket för hur hemskt det är med vinstdrivande företag i välfärden.

Att Carema ett par år senare bytte namn till Vardaga är fullt förståeligt. Varumärket var kört i botten. Invändningarna mot bilden av blöjvägning som ett sätt för gnidna kapitalister att tjäna pengar på värnlösa åldringar bet aldrig i debatten, trots att blöjor vägs även på offentliga inrättningar. Det är så man gör för att rätt omsorg ska kunna ges.

Det är ingen underdrift att påstå att debatten om Carema och vinster i välfärden, även om den började som ett mediedrev, snart blev politiskt driven. För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet passade bilden väl in i det budskap de ville sprida. Efter valet gav den rödgröna regeringen Ilmar Reepalu i uppdrag att utreda hur vinstuttaget skulle kunna begränsas. Hans utredning ska presenteras till hösten. Framtiden för den privat drivna vården i Sverige är sedan maktskiftet 2014 osäker, vilket så klart har gett effekter i form av minskade investeringar och ökad passivitet.

I dag lanseras en ny bok om turerna kring Carema och debatten om vinster i välfärden – Välfärdslobbyisten (Ekerlids). Författare är Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius och statsvetaren Niels Selling. Boken kan beställas här.

Jonas Duveborn