VÄRNA SKÅNE. I dag presenterade den så kallade indelningskommittén en ny variant av den planerade indelningen av Sverige i storregioner. Man träffade samrådsgruppen för ny läns- och regionindelning, som består av representanter för landets regioner och landsting, och visade upp ett nytt förslag.

Tidigare ignorerade man Skånes protester och föreslog att Skåne skulle slås ihop med Blekinge i vad som skulle bli Sveriges tredje minsta region. Kristdemokraternas gruppledare i Region Skåne, Birgitta Södertun, är en av Skånes tre representanter i samrådsgruppen och har tidigare kritiserat förslaget och indelningskommitténs arbetssätt.

– Idag visade man att man slutligen lyssnat på kritiken. Vi fick beskedet att man backar och att det inte blir någon storregion för Skånes del till 2019, säger Birgitta Södertun (KD), som var ende skånske representant på dagens möte.

Birgitta Södertun (KD)

Birgitta Södertun (KD)

Istället meddelade indelningskommittén att man bara avser gå fram med planerna på storregioner för Norrland (Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län), Svealand (Örebro, Västmanland, Gävleborg, Uppsala och Sörmlands län) och Västra Götaland (Västra Götalands och Värmlands län).

Ingen storregion

– Det är bra för Skånes invånare och i synnerhet för patienterna att man i nuläget inte vill röra kartan och de upparbetade samarbetena mellan regionerna i Skåne och södra Sverige, säger Birgitta Södertun.

Indelningskommittén, som består av två personer, har ritat gränser och linjer över Sverige trots kritiken från till exempel Skåne. Det tidigare förslaget med Skåne och Blekinge skulle inneburit att patientunderlaget för Skånes universitetssjukhus (Sus) skulle skurits ned och sjukhuset skulle blivit tredje minst av Sveriges universitetssjukhus. Förslaget var nämligen att riva upp de samarbeten om högspecialiserad vård som Skåne har med Halland, Kronobergs och Blekinge län.

– Det hade hotat Sus förmåga att locka till sig de bästa läkarna och sjuksköterskorna, vilket hade försämrat den avancerade vården i Skåne, avslutar Södertun.

Se även: Sydsvenskan – Skåne förblir Skåne.

Gustav Lundblad