VÅRDA SKÅNE. Tänker styret följa sin egen budget i sjukvårdsnämnd Kryh? Frågan blev åter aktuell på fredagens möte med sjukvårdsnämnd Kryh där det krisartade ekonomiska läget var uppe på agendan.

I en rapport till regionstyrelsen listar Kryh vad som görs för minska underskottet. Saker som finns på förslag, men som nämnden ännu inte har beslutat om, listas också – allt för att det ska framstå som att mycket händer.

En punkt rör den palliativa vården i Trelleborg där Alliansen redan tydligt markerat att vi är emot en stängning. Utöver den finns bara ett nytt förslag på väg fram till politiken, men som nämnden ännu inte tagit ställning till, nämligen att stänga sjukhusbiblioteken till en besparing på 3 miljoner kronor.

Sen är det tomt. Helt slut.

Är underskotten därmed fixade? Om allt som listas genomförs – vilket inte är troligt – och effekten blir hundraprocentig – vilket heller inte är troligt – kommer underskottet i Kryh ändå landa in på runt 170 miljoner kronor vid årets slut. Och till det finns inga åtgärder kopplade.

– Med den lasten i ryggsäcken ville de rödgröna att nämnden skulle ta tidig sommarvila med återsamling i mitten av augusti. Under tiden skulle ekonomin lämnas åt sitt eget öde, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Mönstret är knappast nytt, den rödgröna passiviteten gjorde sig känd redan ifjol. Under fjolåret utreddes emellertid inga effektiviseringsförslag. I år har två sådana utredningar presenterats, dels att flytta dialysen från Hässleholm till Kristianstad, dels att flytta lungcancerutredningarna från Ystad till Kristianstad.

– Den enda effekten de har fått är ökad oro bland medborgare och personal eftersom det visade sig att inga pengar fanns att spara i något av fallen, säger Per Einarsson (KD).

Allians för Skånes föreslog att nämnden ska kallas in på ett extra sammanträde i juni med anledning av det svåra ekonomiska läget. Efter ajournering och lång tids diskussion gick de rödgröna till slut med på förslaget. Som väl var. Något annat hade varit svårt att försvara gentemot medborgare, personal eller revision.

Mattias Svensson