DEBATT. Ett av de största problemen i sjukvården här i östra Skåne är den skriande bristen på urologer. För många män som behöver urologens hjälp är vården en plats man förknippar med ohygglig väntan och ångest. Inte en enda prostatacancerpatient fick under 2015 hjälp inom de mål som sattes upp. Och de män som till exempel lider av bråck eller erektionsproblem tvingas gå länge med sina besvär eftersom vården inte är mannad som den ska. Problemet är förvisso inte nytt, men det duger heller inte som svar till alla som tvingas vänta.  

På förra mötet med hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) fanns en möjlighet att göra någonting åt detta. Då beslutades nämligen om att upphandla ytterligare vårdtjänster inom urologi för 7 miljoner kronor. Beslutet innehåller dock ett stort aber; alla av de 7 miljonerna destinerades uttryckligen till Malmö, den del av Skåne där tillgången på urologiverksamhet är som bäst. Vi och övriga alliansen påpekade det orimliga i detta och försökte få igenom en ändring så att åtminstone 2,5 miljoner kronor av potten skulle gå till Kristianstad. Men trots det uppenbara behovet talade vi för döva öron. Det rödgröna förslaget vann och nu koncentreras vården ytterligare till sydvästra Skåne. Bekymmersamt, minst sagt.  

Per Einarsson (KD)
Ledamot i HSN och andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh

Lars-Göran Wiberg (C)
Ledamot i HSN och sjukvårdsnämnd Kryh