VÄRNA SKÅNE. Det finns en press uppåt för skatterna, inte minst i regioner, landsting och kommuner. DE äldre blir fler, vård och omsorg utvecklas och till detta kommer den stora migrationen. I Region Skåne står vi inför mycket stora investeringar i förnyade sjukhus som ska anpassas efter detta århundrades krav.

Carl Johan Sonesson (M) - i orange slips - diskuterar med Henrik Fritzon (S) - i mörk slips. Ämnet: Anders Morins rapport om kommunalt resursutnyttjande.

Carl Johan Sonesson (M) – i orange slips – diskuterar med Henrik Fritzon (S) – i mörk slips. Ämnet: Anders Morins rapport om kommunalt resursutnyttjande.

Anders Morin från Svenskt näringsliv har i en rapport Bättre resursanvändning i välfärdstjänsterna studerat om det finns möjlighet att täcka åtminstone en del av de tillkommande behoven med ökade kostnadseffektivitet och höjd produktivitet. Hans svar är att det går, redan i dag kan man se att det finns stora skillnader i kostnad för samma tjänst mellan kommuner utan att kostnaden är avgörande för kvaliteten.

När rapporten presenterades på Svenskt näringsliv i Malmö fick Carl Johan Sonesson (M) och Henrik Fritzon (S), 2. vice ordförande respektive ordförande i Region Skånes styrelse, kommentera den. Här skriver Svenskt näringsliv.

– Debatten måste handla om produktiviteten per skattekrona, för strukturella problem löses inte med höjda skatter, sa Carl Johan Sonesson (M). Att bara höja skatten riskerar att inte ge några positiva effekter utan snarare spä på underskotten.

Detta är debatt som måste fortsätta att föras. Redan talar olyckskorpar om flera kronors skattehöjning i landsting och kommuner de närmaste åren. I region Skåne tillkommer den rödgröna regionledningen stora budgetöverdrag.

Peter J Olsson