VÅRDA SKÅNE. På regionfullmäktige förra veckan hade Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS, i en interpellation ställt frågan ”Hur avser Socialdemokraterna och Miljöpartiet agera för att SUS ekonomi ska nå balans?” till Joakim Sandell (S), ordförande i sjukvårdsnämnd SUS.

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell (S).

Uppföljningen efter januari-februari visade att SUS prognos för 2016 innebär ett underskott på 400 miljoner kronor. Det står också att ”Bruttokostnadsutvecklingen för sjukhusverksamheten var 6,5 % under perioden och 6,3 % på årsbasis. SUS grundfinansiering medger en kostnadsutveckling på +/‐ 0 % mellan 2015 och 2016”.

I det skriftliga svaret från Joakim Sandell konstateras att ”I total politisk enighet fattade SUS nämnden, den 21 april 2016, beslut om att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen. Åtgärderna ska redovisas på nämndens möte i maj”.

Stefan Lamme (M).

Stefan Lamme (M).

Beslutet kom efter ett förslag från Allians för Skånes ledamöter.

– Jag tycker att det är mycket glädjande att Socialdemokraterna och Miljöpartiet äntligen har tagit till sig av det vi har sagt i mer än ett år nu, säger Stefan Lamme. Så sent som på sammanträdet i mars ville styret inte lyssna på vad vi hade att säga, men bättre sent än aldrig. 2015 var ett förlorat år och 2016 har inletts på samma sätt. I bästa fall kan vi nu bromsa den skadliga utveckling som är resultatet av Socialdemokraternas och Miljöpartiets passivitet.

Johan Folin