DEBATT. Satsningar på tåg och vägar är ofta föremål för konflikter, grannorter konkurrerar, prestige påverkar, ideologiska låsningar hindrar nödvändiga satsningar.
En av de stora vinsterna med bildandet av Region Skåne är att sådana investeringar för en åttondel av Sveriges befolkning kan vägas samman – och att regionen kan hävda sig gentemot staten.
Skåne ska aldrig mer råka ut för att en statsminister, som en gång Göran Persson (S), med ett penndrag tar bort planerade investeringar på vägar i Skåne och satsar någon annanstans.
Men det innebär inte att allt är frid och fröjd. Den rödgröna regionledningen arbetar inte för väginvesteringar och koncentrerar sig på för få järnvägssträckor.

Skärmavbild 2016-05-06 kl. 11.59.46
Fler spår inte bara mellan Malmö och Lund utan hela vägen upp till Hässleholm skulle vara en viktig satsning, spåren är redan idag otillräckliga för de tåg som kör på dem. Det gör att varje försening leder till följdförseningar. Att bygga ut järnvägen mellan Helsingborg och Kristianstad är också närmast en förutsättning för att knyta Nordvästskåne och Blekinge till en framtida höghastighetsjärnväg.
Det går inte att bortse från behoven av investeringar på andra järnvägssträckningar, till exempel Västkustbanan, eller det som behövs för Pågatåg Malmö – Lomma, samt på järnvägarna till Trelleborg, Ystad och Simrishamn.
Att bortse från vägtrafiken är inte heller hållbart. Den står för majoriteten av alla transporter i Skåne. Motorvägarna i västra Skåne behöver förbättrade av- och påfarter samt på många ställen tre filer för att undvika trafikstockningar. Fler filer ger möjlighet till mer kollektivtrafik på Europavägarna. Upprustningen av E22 måste fullbordas liksom förbättringar på E65 mellan Malmö och Ystad.
Det är också dags att starta arbetet med en andra förbindelse över Öresund, en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Allt tyder på att den, precis som Öresundsbron, kan betalas med vägavgifter. Öresundsbron kommer att vara slutbetald år 2034 – helt bekostad av resenärerna, de flesta från Skåne och Själland.
Hur mycket pengar regeringen i höst föreslår för järnvägar och vägar i Skåne är oklart. Men Skåne bör ha inflytande så att en balans mellan olika trafikslag, tåg, bil, buss och cykel, uppnås. Tillsammans med resultatet av den så kallade Sverigeförhandlingen, om kommande höghastighetsjärnväg, kan Region Skåne förhoppningsvis göra en ordentlig satsning på skånska vägar och järnvägar.
Alliansen i region Skåne lade ett förslag till skånska prioriteringar inför förhandlingarna med staten, och vi är glada att vi fick stöd av en majoritet i regionfullmäktige.
Nu är de skånska prioriteringarna mer balanserade och riktade till hela Skåne. Därmed fortsätter den politik allansen drev tillsammans med Miljöpartiet under de två föregående mandatperioderna.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne