DEBATT. Vi i Kristdemokraterna håller med Sten Björk om att det är dags för de styrande politikerna i Region Skåne att agera, krypa till korset, och erkänna att planen och utredningen om att permanent lägga ned den palliativa vården i Trelleborg var ett feltänk.

Medan den palliativa vården idag visserligen i allra högsta grad medicinskt avancerad, handlar den lika mycket som Björk skriver i slutändan om kärleksfull omvårdnad i rätt omgivning nära familjen och andra anhöriga. Därför tycker vi att, som tidningen tidigare rapporterat, det är helt fel att hänvisa de mest sjuka människorna till Malmö.

Det var också därför Kristdemokraterna på det senaste sammanträdet i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne la fram ett initiativärende där vi föreslår att den palliativa avdelningen i Trelleborg ska öppnas upp igen och att utredningen om permanent nedläggning genast ska avbrytas. Vi tog frågan till en högre nivå: Den har tidigare bara behandlats i Sjukvårdsnämnd Kryh, där de styrande partierna S och MP har egen majoritet. I hälso- och sjukvårdsnämnden styr de i minoritet.

S och MP gick med på att låta ärendet behandlas på nästa sammanträde, som äger rum den 27 maj. Om M, L, C och SD då stöder vårt förslag, i enlighet med sitt tidigare agerande, kommer de palliativa vårdplatserna i Trelleborg åter att öppnas och nedläggningsplanerna skrotas.

Sten Björk efterlyser också tvärpolitiskt värnande av den palliativa vården. Faktum är att partierna i Region Skåne 2013 tog ett enigt beslut om en ”strategisk plan” för den palliativa vården. Där slås bland annat fast att den palliativa vården ska byggas ut och bli jämlik över hela Skåne. Det är svårt att se att S och MPs agerande rörande vårdplatserna i Trelleborg följer den planen.

Nu har vi i alla fall agerat konkret för att stoppa avvecklingen av den palliativa vården i Trelleborg. Det är nu upp till övriga partier att följa efter och stödja vårt förslag.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare

Per Einarsson (KD)
Oppostionsledare, sjukvårdsnämnd Kryh

palliativsajt

Insändare publicerad i Trelleborgs Allehanda onsdagen den 4 maj 2016-

(Svar till Sten Björk, som skrev insändaren ”Avveckla den tillfälliga ättestupan i Malmö för alla i livets slutskede” i Trelleborgs Allehanda den 21/4-16):