DEBATT. Den digitala utvecklingen har aldrig gått så fort som nu och än snabbare kommer det att gå framöver. I detta nu håller vården på att bli ännu mer digital och olika tekniska hjälpmedel som läsplattor, robotar och mobiltelefoner är på väg in för att underlätta för både patienter och personal.

Vården har länge arbetat på samma sätt och ska man fortsätta med det kommer resurserna inte att räcka till, något som politiker, sjukhusledningar och vårdpersonal är medvetna om. I stort sett alla branscher har omstrukturerats som en följd av digitaliseringen men vården ligger långt efter. Vi behöver en ny vision för morgondagens vård och ett som är säkert är att den i stor utsträckning blir och ska vara digital. Frågan är bara hur den ska utformas?

Framför oss ser vi en allt mer individualiserad vård som flyttar ut från sjukhusen allt närmare den enskilde patienten som fokuserar mer förebyggande och ger en större kontinuitet. Dessutom kommer det underlätta för patienter boendes på landsbygden som i allt större utsträckning kommer slippa resorna till sjukhuset för att istället ha tillgång till mycket av vården de har behov av från hemmet. Vilket i sin tur ställer krav på att det ska finnas fungerande bredband i hela länet.

Digitaliseringen innebär att vården står inför stora förändringar och många svåra beslut som politikerna måste våga ta, verksamheter kommer att stängas i den form vi känner dem idag, uppgifter flyttas till andra personalgrupper eller till datorer men framför allt kommer metoder och arbetsstrukturer att förändras.

Framtidens vård måste ta utgångspunkt i kombinationen av människors behov och de digitala möjligheter som finns. Vi ser framför oss att så mycket makt som möjligt bör läggas över i den enskilde patientens händer, att vårdköer inte tillåts, att ersättningssystemet för hälsoval gäller även för digitala konsultationer samt att investeringar bör fokusera mer på digitala lösningar.

Vi befinner oss i en ny digital verklighet som kommer att ge oss stora möjligheter att skapa en bättre vård för patienterna imorgon än vad vi ens kan föreställa oss. Möjligheter som ger invånare i hela Skåne möjligheter att göra mer och mer av vårdinsatserna utan att ens behöva lämna sitt hem.

Lars-Göran Wiberg (c)
Ledamot i regionfullmäktige och sjukvårdsnämnd Kryh

Niels Paarup-Petersen (c)
Ledamot i regionfullmäktige och sjukvårdsnämnd Sus