VÅRDA SKÅNE. Sedan ett halvår tillbaka har det rått oklarhet i frågan om Region Skåne ska gå vidare tillsammans med Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen i upphandlingsfasen av det stora regiongemensamma projektet ”3R Framtidens vårdinformationsmiljö”, som det togs beslut om 2014. Detta trots att något formellt beslut om att lämna samarbetet aldrig har tagits.

Bild: NEC Corporation of America med Creative Commons licens

Lättillgänglig vårdinformation. Bild: NEC Corporation of America med Creative Commons licens

– Det vi sa i höstas var att vi skulle återkomma med slutgiltigt besked om vår framtid i 3R under våren, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) till Dagens Medicin. Alla partier i Skåne har sedan dess haft en process med betänketid och nu har Moderaterna och Liberalerna kommit fram till att vi vill att Region Skåne stannar kvar i 3R.

– Vi behöver både få en snabb uppdatering av IT-systemen i den skånska vården och framtidssäkra dem, säger Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. På sikt finns det också ett uppenbart behov av att den digitala vårdinformationen i regionerna ska vara nationellt kompatibel.

I dag finns det 1 800 vårdinformationssystem i den svenska sjukvården, och ett antal versioner av dessa. Dagens Medicin uppmärksammar M:s och L:s ställningstagande.

Jonas Duveborn