Birgitta Södertun (KD)

Kristdemokraterna och gruppledare Birgitta Södertun (KD) välkomnar regionfullmäktiges beslut för Skånes mest sjuka äldre.

VÅRDA SKÅNE. Vid halv åtta-tiden på tisdagskvällen tog ett enigt regionfullmäktige ett efterlängtat beslut för Skånes multisjuka och äldre: ”Region Skåne säger ja till nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skånes kommuner”. Avtalet kommer att radikalt förbättra omhändertagandet om de 25000 mest sjuka skåningarna, som ska få en mer sammanhållen vård utan att riskera falla mellan stolarna och ligga längre än nödvändigt på sjukhus efter att man blivit färdigbehandlad.

Kristdemokraterna har tidigare uppmanat Skånes kommuner att säga ja till avtalet, bland annat i debattartikeln ”Patientens bästa är högsta prioritet” i Kristianstadsbladet den 29 juli 2015 (av Birgitta Södertun, Per Einarsson, Mattias Svensson). Ett utdrag:

Nuvarande avtal reglerar främst hur kostnaderna för de sjuka fördelas mellan kommun och region, vilket ofta får negativa konsekvenser. Många vittnar om tidsödande trätor och diskussioner om vilken huvudman som ska stå för vad. Vem ska betala för just det sjukvårdsmaterialet – ni eller vi? Detta stjäl tid och fokus från patienterna.

Ett annat problem är alla som tvingas ligga kvar för länge på sjukhus. Den sjukes kommun ska ta över vården av patienten, på korttidsboende eller via hemsjukvård, senast fem dagar efter färdig behandling. Men alltför ofta väljer kommunen istället att böta runt 4 500 kronor per dygn till Region Skåne istället för att bereda plats i kommunen. Man tycks bedöma att det är dyrare att ge patienten den vård den behöver än att betala straffavgift. Och varje gång någon är kvar för länge kan det innebära att någon sjukare inte kan skrivas in. Den totala notan för Skånes 33 kommuner till Region Skåne för detta var 14 miljoner kronor förra året. Kristianstads räkning uppgick till hela 2,2 miljoner kronor.

Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun gläds över beslutet och riktar nu en uppmaning till Skånes kommunpolitiker: Säg ja till avtalet.

– Nu har ett enigt regionfullmäktige fattat detta viktiga beslut för ett värdigt omhändertagande av multisjuka. Jag ser fram emot att Skånes alla kommuner gör samma sak för en värdig vård över organisationsgränserna, säger hon.

Gustav Lundblad