Centralsjukhuset i Kristianstad.

Centralsjukhuset i Kristianstad.

VÅRDA SKÅNE. Inför hotet om storskaliga avhopp vid intensivvårdsavdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad ställer Per Einarsson (KD), oppositionsledare i Sjukvårdsnämnd Kryh, en fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) på morgondagens sammanträde i regionfullmäktige: ”Är du tillfreds med hur ni hanterar personalsituationen vid intensivvårdsavdelningen i Kristianstad?”

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

– Efter ett och ett halvt år med de rödgröna vid makten är personalsituationen sämre än någonsin. Bjärt i kontrast till de vackra orden inför valet 2014. Nu måste man ta till åtgärder för att lösa krisen, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

2013 stod Region Skåne inför en liknande situation då sjuksköterskor vid en barnintensivvårdsavdelning vid Skånes Universitetssjukhus sa upp sig i samband med förhandling om en ny arbetstidsmodell. Situationen löste sig till slut, men från Socialdemokraterna var retoriken högljudd.

Henrik Fritzon (S) talade om att man var ”upprörda över att regionledningen låtit det gå så här långt” och att man spelade ett riskfyllt ”högt spel” samtidigt som man ”ansvarade för barns liv och hälsa”.

– Sjukfrånvaron ökar. Sjuksköterskor går över till bemanningsföretag. Nu har 24 sjuksköterskor sagt upp sig i protest mot en arbetstidsmodell som man menar inte ger möjlighet till god arbetsmiljö. I revisionsberättelsen kan vi läsa att den dåliga personalpolitiken och arbetsmiljön kan leda till sämre patientomhändertagande och ökade kostnader genom användande av bemanningsföretag. En snöboll är i rullning och den riskerar ta med sig patienterna i farten, säger Per Einarsson (KD).

Gustav Lundblad