VÅRDA SKÅNE. De första stegen för att tydligt bestämma om vilka av Skånes universitetssjukhus (Sus) verksamheter som ska finnas i Malmö och vilka som ska finnas i Lund tas nu. Beredningen för framtidens sjukvård behandlade vid sitt sammanträde den 20 april 2016 de första förslagen kopplat till detta.

I slutet av det framlagda beslutsförslaget lyfts en viktig passus ur ett Centerpartiperspektiv fram. Nämligen den om att man i underlaget inte gjort några reflektioner över vad som kan flyttas ut och tas om hand på andra sjukhus än Skånes Universitetssjukhus (Sus).

All vård kan enligt Centerpartiet inte finnas på Sus utan Region Skåne bör även använda sig av och skapa kompetenscentra på våra andra sjukhus i regionen. På samma sätt som partiet tidigare skrev om i en debattartikel kring den högspecialiserade vården.

Centerpartiets ledamot i Beredningen för framtidens sjukvård, gruppledaren Birte Sandberg såg därför till att under sammanträdet få in ett beslut om att beredningen avser att tillsammans med Skånes Universitetssjukhus återkomma i frågan om vilka verksamheter/volymer som kan flyttas ut från Sus till övriga förvaltningar. Ett arbete som ska ske i samarbete med de delregionala sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Linus Hannedahl