Under förra mandatperioden drog Alliansen och Miljöpartiet i gång det treåriga projektet Hälsostaden Ängelholm. Syftet med projektet är att förstärka samarbetet mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne. Med kortare beslutsvägar och närmare relationer rent fysiskt bedömdes det finnas mycket effektivitet och patientvård att vinna.

– Så har det också blivit, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Projektet är en framgång. Och därför är det inte så konstigt att personalen på Hälsostaden nu går runt och undrar vad som händer efter projekttidens slut den 30 september.

Ärendet om förlängning av projektet eller inte var uppe på regionstyrelsens arbetsutskott den 15 mars.

– Därefter har Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte återkommit, trots att jag vid upprepade tillfällen har ställt frågor om Hälsostadens framtid, säger Carl Johan Sonesson.

Därför avser Carl Johan Sonesson att på regionfullmäktige på tisdag (26/4) fråga regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon när ärendet slutligen ska komma upp för hantering.

– Oavsett vilket beslut Region Skåne landar i – förlängning av avtalet eller inte – är det viktigt att personalen får besked. Den osäkerhet som nu sprids gör att Region Skåne riskerar att tappa besviken personal också på Hälsostaden. Det är dålig personalpolitik, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn