VÄRNA SKÅNE. Nu är den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter mars månad klar. Den visar på fortsatt fritt fall i ekonomin.

– Årsprognosen pekar mot ett resultat som är 458 miljoner kronor sämre än budget. Och då är det endast tack vare att den finansiella verksamheten har gått betydligt bättre än väntat, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Sjukvårdsförvaltningarna prognostiseras göra ett resultat som är hela 846 miljoner kronor sämre än budget.

– Trots det usla resultatet för 2015, våra ständiga varningar och propåer om bättring under hela förra året och de tidiga signalerna i år agerar Socialdemokraterna och Miljöpartiet valhänt. Det blir allt mer uppenbart att S och MP helt saknar ekonomiskt handlag.

– Det har anställts mer personal och kostnaderna för bemanningsföretag fortsätter att skjuta i höjden. Ändå är tillgängligheten 2016 sämre än 2015, då den i sin tur var klart sämre än 2014, säger Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn