NY RAPPORT. I senaste numret av tidningen Karriär skriver Maria Sandgren om en enkät till 1345 svenskar som hon och några kollegor på Södertörns högskola har skickat ut. De anser sig i en ny rapport ha funnit att psykologiska faktorer kan kopplas till partisympatier. Slutsatserna anses vara statistiskt säkerställda.

Cirka 70 procent av de tillfrågade har uppgivit att de har stor tillit till varandra, och en positiv människosyn. I denna del finns ingen skillnad mellan borgerliga och rödgröna väljare i stort, men en avgörande – och klassisk, får man väl säga – skillnad är att borgerliga väljare uppger sig vara mer fokuserade på egenansvaret, individens egen situation och utveckling står i fokus. Större vikt läggs också vid normer och traditioner.

Mest intressant är att 30 procent av de tillfrågade i studien har en mer negativ människosyn. Människan anses i grunden vara mer ond än god, och man har en lägre grad av tillit till andra. Individernas fri- och rättigheter anses dessutom vara mindre viktiga än normer och traditioner.

Den här normorienteringen, som Sandgren kallar det för, finns hos 100 procent av de tillfrågade som också har uppgett att de röstar på Sverigedemokraterna. Normorienterade väljare finns dock också hos Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Jonas Duveborn