VÄRNA SKÅNE. Sedan årsskiftet 2014/15 har ansvaret för medborgardialogerna flyttat till de respektive nämnderna att föra inom sina områden. Kulturnämnden har tyvärr inte varit särskilt engagerad i denna fråga, vilket alliansen nu hoppas att det skall bli ändring på. fool others

I det av regionfullmäktige antagna reglementet för kulturnämnden står det under rubriken Medborgarkontakter följande:
”Nämnden ska arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Regionstyrelsens demokratiberedning arbetar på ett övergripande plan med dessa frågor, och ska vara nämnderna behjälpliga.”

Foto: Linda Allansson Wester

För att kunna bedriva en bra verksamhet, anser alliansen att det är viktigt att få in medborgarnas tankar och synpunkter. Därför har Allians för Skåne idag lämnar in ett initiativärende till kulturnämnden, där yrkandet lyder: att medborgardialogsaktiviteter genomförs under år 2016 med fokus på att nå medborgare som aktivt sökt sig till aktiviteter eller evenemang som kulturnämnden i Region Skåne varit med och finansierat.

Initiativärendet skall behandlas på nästa sammanträde.

Camilla Westdahl