VÅRDA SKÅNE. Sjuksköterskor runt om i Region Skåne säger nu upp sig i protest mot sina arbetsvillkor. Samtidigt köper regionen in mer personaltjänster från bemanningsföretag än någonsin tidigare. Uppföljningen efter mars 2016 visar att kostnaden för inhyrd personal har ökat med 43 procent under första kvartalet jämfört med samma period 2015.

Likadant var det för ett år sedan. Kostnaden för inhyrd personal hade då ökat med 53 procent under första kvartalet 2015 jämfört med 2014. I kronor räknat handlar det om en ökning av kostnaden för inköp av personaltjänster med 22 miljoner kronor från 2014, då inköpen omfattade 41 miljoner kronor, till 2015 – och ytterligare 20 miljoner kronor till 2016.

På regionfullmäktige nästa vecka frågar oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) därför regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om det inte vore bättre att måna mer om Region Skånes egen personal än att ständigt köpa fler och fler tjänster från bemanningsföretag.

Jonas Duveborn