VÅRDA SKÅNE. Den ekonomiska situationen i den skånska sjukvården och i de olika driftledningsnämnderna är allvarlig. Krafttag måste tas för att få bukt med de rådande underskotten och den negativa prognosen. Därför föreslår Allians för Skåne i ett initiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden att kraftfulla åtgärder vidtas för att vända utvecklingen i sjukvårdsnämnderna. Vidare föreslår Allians för Skåne att se över om mer vård kan upphandlas som idag utförs i egen regi.

– Enbart fyra månader in i det nya året ser vi hur styret redan har tappat kontrollen över ekonomin och tillgängligheten. Därför krävs det nu konkreta åtgärder i hälso- och sjukvårdsnämnden men också från sjukvårdsnämnderna för att vända denna utveckling, så att skåningar kan få den vård som de förtjänar, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Genom att använda oss av fler vårdgivare kan vi skapa en bättre tillgänglighet och minska underskotten i den skånska sjukvården. Därför behöver vi se över om Region Skåne kan överlåta mer vård till andra aktörer, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Skåningarna ska inte behöva lida för att styret inte har förmågan att skapa goda förutsättningar för patienterna och våra medarbetare, därför måste vi nu agera för att skapa en effektivare och tillgängligare vård för skåningarna, säger Lars-Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är djupt oroande hur miljonunderskotten växer för varje månad i sjukvårdsnämnderna. Görs ingenting snart kommer det att drabba alla de människor som behöver vår sjukvård allra mest. Därför måste sjukvårdsnämnderna snarast redovisa vilka åtgärder som de tänker vidta, säger Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Mattias Brage