DEBATT. På fredag tas ett mycket viktigt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett beslut som kommer att påverka 3 500 hjärtpatienter. Beslutet avgör huruvida Capio Citykliniken på söder i Helsingborg får ha kvar den hjärtverksamhet som de haft i många år och som hjälper helsingborgare med hjärtproblem. Det ser tyvärr mörkt ut.

Vi tar det från början. Capio i Helsingborg har tagit emot hjärtpatienter i 25 år. I höst upphör upphandlingen utan möjlighet till förlängning. Att genomföra en ny upphandling för dessa patienter är dock fullt möjligt och skulle trygga situationen för de runt 9 000 besök som dessa patienter tillsammans har behov av varje år.

Det sittande minoritetsstyret i Region Skåne, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har dock hittills sagt nej till det. De tycker att verksamheten ska gå in i sjukhusets verksamhet. Men finns det några lokaler på sjukhuset? Nej. Finns det några andra lokaler färdigställda? Nej, det senaste beskedet vi fått är att de kan stå klara först till senhösten eller början av vintern, det vill säga efter att Capios avtal har löpt ut den siste augusti. Och hur känner patienterna – har de signalerat att de ser detta som en bra och trygg lösning? Självklart inte, och det har vi full förståelse för.

Den frågvise undrar kanske varför det rödgröna styret i regionen gör såhär? Det verkar ju vara en mycket bättre lösning att göra en ny upphandling än att riva upp välfungerande och uppskattad verksamhet, hitta nya lokaler utanför sjukhuset och rekrytera ny personal. Man kan dessutom ställa sig frågan om det verkligen rimligt att skattebetalarna ska betala de merkostnader som det kommer innebära när regionen själva ska bygga upp en verksamhet från grunden? Allians för Skåne tycker inte det. Tycker du det, som skattebetalare?

Region Skåne står inför ett mycket svårt ekonomiskt läge. Februarirapporten visar på prognostiserat underskott på 567 miljoner kronor jämför med budget vid årets slut. Att regionen i det läget själva ska bygga upp en verksamhet helt från grunden torde rimligtvis bli dyrare än att låta en sedan 25 år tillbaka inkörd verksamhet fortsätta.

Förutom de ekonomiska konsekvenserna finns det ett antal saker som är viktiga just nu. Det är att patienterna inte ska hamna i kläm, att det inte blir något glapp för patienterna när upphandlingen löper ut då patientens behov kvarstår och insatser behövs löpande och framförallt att patienterna kan känna sig trygga och att det finns en kontinuitet i vården.

Vi vädjar därför till det rödgröna styret: Riv inte upp en väl fungerande och mycket uppskattad verksamhet baserat på ideologi. Gör om, gör rätt – för patienternas skull.

Ulrika Heindorff (M)
Gilbert Tribo (L)
Birgitta Södertun (KD)
Lars-Göran Wiberg (C)

Även publicerad i HD den 21 april.