VÅRDA SKÅNE. Region Skåne är idag skyldiga att hjälpa migrationsverket att åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn för att på så sätt få reda på om flyktingen är ett barn eller vuxen. Det utsätter en redan hårt ansträngd barnsjukvård för ännu mer belastning. Liberalerna föreslår därför i en motion att Region Skåne upphandlar läkarstödet för åldersbestämning för att freda Region Skånes egen verksamhet.

– Det är ingen hållbar situation att barnläkare måste utöver sina redan betungade arbetsuppgifter även utföra dessa ålderskontroller. Det medför att en redan hårt ansträngd barnsjukvård får ännu mer att göra istället för att fokusera på alla de barn och unga som behöver sjukvårdens hjälp, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Därför föreslår Liberalerna att Region Skåne upphandlar ett läkarstöd som kan ta hand om åldersbestämningarna. På så sätt ser vi till att freda Region Skånes egen verksamhet och barnsjukvård, så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet att hjälpa barn och unga, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det finns idag flertalet privata aktörer som har både utrymmet och möjligheten att hjälpa Region Skåne med den här servicen. På det stora hela kan både kontrollerna och kvalitén utökas om den upphandlas istället för att belasta en redan hårt ansträngd sjukvård, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta:

  • Med den stora flyktingtillströmningen har regeringen genomfört ett antal åtgärder för att minska trycket på Sverige. En sådan åtgärd är att landstingen är skyldiga att hjälpa migrationsverket att åldersbestämma ensamkommande flyktingbarn för att på så sätt få reda på om flyktingen är ett barn eller vuxen.

Mattias Brage