DEBATT. 2015 tillsatte regeringen en utredning som hade som uppgift att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som i korthet skulle innebära att Sverige delas in större regioner och därmed i markant färre län och landsting. Indelningskommittén har nu kommit med utlåtandet att Skåne ska bilda storregion med Blekinge, något som Centerpartiet i Skåne och i Region Skåne är mycket kritiska till.

Vi har flera skäl till detta. Till att börja med så ifrågasätter vi kraftigt hur arbetet med regionindelningen har genomförts. Det är inte rimligt ur varken ett demokrati- eller medborgarperspektiv att en icke folkvald grupp så abrupt försöker rita om kartan. Vidare anser vi inte att indelning kommitteen alls tagit tillräcklig, om någon, hänsyn till hur en sådan här sammanslagning skulle påverka Region Skånes kärnuppdrag; vård, kollektivtrafik och regional utveckling. I en så stor och befolkningstät region som vår är dessa naturligtvis redan i dag mycket stora och komplexa områden som för medborgaren helt enkelt inte bara måste fungera – utan dessutom fungera helt utan friktion. Detta anser vi inte kommer att vara möjligt vid en sammanslagning.

Avslutningsvis anser vi att indelningskommittén helt missat tillhörighetsfaktorn, det finns skillnader mellan regioner och län men en regional identitet byggs över tid och inte med en markeringspenna. Vi anser att Skåne ska förbli skånskt – och bara skånskt. Samarbete över region- och länsgränser är viktiga och det ska vi självklart fortsätta att utveckla, men att slå samman Skåne och Blekinge kommer vi att bestrida hela vägen fram. Om det kommer till skarpt läge kommer vi dessutom att föreslå en folkomröstning därför att en fråga som denna endast ska bestämmas av medborgaren i Skåne och inte av en utredningsgrupp i Stockholm.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne

Ulrika Axelsson (C) ordförande, Centerpartiet