DEBATT. Skåne, såväl som hela Sverige, behöver goda, effektiva och klimatsmarta transport- och infrastrukturlösningar. Men detta låter sig inte göras av sig själv. Nej, enbart genom att fatta insatta beslut, göra smarta investeringar – och genom och att låta långsiktighet gå före symbolpolitik, rustar vi för framtidens behov och utmaningar. Ett transportområde som är ständigt aktuellt i miljödebatten är flyget. Flyget, och som vi sett sedan regeringen tillträdde även landets mindre flygplatser, befinner sig nämligen under ett ständigt hot från den nuvarande rödgröna regeringens politik.

I stället för att satsa på långsiktiga och övergripande lösningar som ger effekt på klimatet redan i dag – som exempelvis en grön skatteväxling – driver regeringen en symbolpolitik som skulle slå hårt inte minst mot landsbygden om den realiserades. De positiva miljökonsekvenser som regeringen menar att en nedmontering av flyget och flygplatserna skulle innebära är dessutom inte styrkta. Om vi tar Skåne som exempel så är Malmö Airport, Sturup, ett mycket viktigt nav för både skånsk och nationell rörelsefriheten. Sett ur ett regionalt utvecklingsperspektiv skulle en förlust av Sturup vara förödande, både ur ett arbetsmarknads, näringslivs – och miljöperspektiv. Resenärer skulle helt enkelt i stället behöva åka ännu längre, som till Kastrup, för att kunna flyga.

Centerpartiet ställer sig även kritiska till den flygskattutredning som regeringen har tillsatt och som ska vara klar i november i år. Vi anser att en straffbeskattning på flyg inte kommer att få några andra konsekvenser än en inskränkning av människors rörelsefrihet och att regeringen i stället borde satsa på att investera i ny och grön teknik och att Sverige ska stärka samarbetet på EU-nivå för att nå ett gemensamt europeiskt luftrum.

Vi vill behålla våra flygplaster, vi tycker inte att det är rimligt att skåningar i onödan ska behöva åka över Öresundsbron för att flyga. Vi vill också kraftigt förbättra möjligheterna att åka med kollektivtrafik till Sturup från hela Skåne. Alla transportområden behöver klimatsäkras, det gäller bilar så väl som flyg. Men för Centerpartiet är förbud utan att presentera alternativ alltid fel väg att gå – det är insatta beslut och smarta investeringar som skapar hållbarhet på lång sikt.

Kristina Yngwe (C) Ystad, riksdagsledamot

Anders Åkesson (C) Kalmar, riksdagsledamot

Birte Sandberg (C) Tomelilla, gruppledare, Region Skåne