VÄRNA SKÅNE. Revisionen i Region Skåne ger regionstyrelsen kritik för att under 2015 inte ha haft koll på vare sig ekonomin eller verksamhetsstyrningen. Man har varit alldeles för sen med att agera.

– Det är starkt av revisionen att den är så tydligt kritisk, trots att ordföranden Lars-Erik Lövdén är socialdemokrat och revisorskollegiet består av representanter för alla partier. Detta visar att revisionen jobbar oberoende, säger Carl Johan Sonesson (M), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen. Nu är det upp till Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Styret att följa revisionens rekommendationer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden får allvarlig kritik, vilket är ett snäpp högre än den kritik regionstyrelsen får.

– Jag kan konstatera att revisionen nu instämmer i den kritik vi i Alliansen har levererat sedan början av 2015, säger Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Tyvärr känns det bara dystert att tvingas konstatera att vi har haft rätt hela tiden – och att Styret har haft fel.

Även de delregionala sjukvårdsnämnderna får allvarlig kritik. Bland annat konstaterar revisionen att den förändrade politiska organisationen med tre driftsnämnder – Sus, Sund och Kryh – har skapat oklarheter i ansvarsfördelningen. Det sammanlagda resultatet för dessa nämnder är -936 miljoner kronor jämfört med den ursprungliga budgeten.

– Ingen skugga faller dock på Alliansen, säger Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus. Vi har varit aktiva och lagt fram mängder av initiativ och förslag på sammanträde efter sammanträde. Vi kan bara med beklagande se att pengarna har rullat i väg utan att skåningarna har fått mer vård. Tillgängligheten har generellt sett till och med blivit sämre.

– Viktigast nu är att få kontroll på kostnadsutvecklingen som li början av 2016 ligger på 6,8 procent, säger Per Einarsson (KD), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh. Det är nästan två procentenheter mer än i Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen.

Jonas Duveborn