VÅRDA SKÅNE. Den senaste tiden har det gått att läsa om barn med svåra psykiska problem som får vänta fler månader på hjälp. Det är oacceptabelt och en lösning måste genomföras omedelbart. Därför föreslår Allians för Skåne till nästa hälso- och sjukvårdsnämnd att 3 miljoner kronor tas från en fortsatt utbyggnad av första linjen till att stärka upp stödet till den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin.

– Det är oförlåtligt att vi sviker dessa barn som behöver vår hjälp allra mest, långa väntetider kan vara avgörande för om ett barn överlever. Region Skåne behöver därför tydligt prioritera om och avsätta 3 miljoner kronor för att korta väntan för dessa barn, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Den psykiska ohälsan bland unga måste tas på största allvar speciellt alla som drabbas av allvarliga psykiska problem. Därför behöver vi snarast stärka upp hjälpen och stödet för att barnen ska få en betydligt snabbare vård, säger Ulrika Heindorff (M) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det är ovärdigt en modern välfärdsstat att vi inte kan ge dessa barn det stöd som de verkligen behöver. Med ett ökat resurstillskott är min förhoppning att vi kan hjälpa dessa barn på bästa sätt, säger Lars-Göran Wiberg (C) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Vi behöver omedelbart se till att trygga vården för barn med allvarliga psykiska problem innan fler barn hamnar i kläm. Därför krävs det att vi prioriterar ett ökat stöd till den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin, säger Per Einarsson (KD) ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Fakta:

  • Allians för Skåne föreslår i hälso- och sjukvårdsnämnden under ärendet satsning psykisk ohälsa under posten fortsatt utveckling inom Första Linjen omfattande 3 000 000 kronor att medlen omdisponeras till den specialiserade barn och ungdomspsykiatrin.

Mattias Brage