VÄRNA SKÅNE. Region Skånes revisorer har nyligen genomfört en granskning av effekterna av den organisationsförändring som gjordes efter valet 2014. Kritiken mot hur demokratiarbetet numera organiseras är väldigt kraftig. Bland annat konstaterar revisionen att nämnderna inte tar sitt ansvar när det gäller medborgardialoger.
– Jag anser att detta är mycket allvarlig kritik, som regionstyrelsens ordförande bör ta till sig, säger Ulf Bingsgård (M), 2 vice ordförande i demokratiberedningen.

I tidningen Norra Skåne/Skånska Dagbladet den 24 mars stod det bland annat:

Foto: Linda Allansson Wester

Foto: Linda Allansson Wester

”Den interna kontrollen utförs i för stor omfattning av tjänstemän och blir därmed inte ett verktyg för politikernas styrning, anser revisorerna. – Jag har ingen kommentar till det. Och jag delar heller inte kritiken mot att den nya organisationen har lett till försämrade medborgarkontakter. Vi har en ny demokratiberedning som arbetar strukturellt med de här frågorna, förklarar Henrik Fritzon.”

Med anledning av detta, har Ulf Bingsgård ställt en interpellation till Henrik Fritzon (S) där jag frågar på vilket sätt demokratiarbetets stärkts och vilka medborgardialoger har initierats, genomförts eller planeras.

Camilla Westdahl