VÄRNA SKÅNE. I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen i dag (13/4) att det extra statsbidraget på 10 miljarder kronor, som kommuner och regioner fick i höstas i samband med det ökande antalet asylsökande, ska permanentas.

– Det innebär naturligtvis ett välkommet tillskott till Region Skåne, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Därmed minskar behovet av att höja skatten och vi förutsätter att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu kan sluta fokusera på intäktssidan och koncentrera sig på den skenande kostnadssidan.

– Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne redan efter två månaders verksamhet 2016 sätter klackarna i backen och inför stopp för de reformer de sa sig ha finansierade så sent som i november 2015 är, minst sagt, anmärkningsvärt, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition.

– Prognoserna visar att den ekonomiska tillväxten vänder neråt nästa år. Mot bakgrund av att man ska spara i goda tider för att kunna hålla ekonomin långsiktigt hållbar måste Henrik Fritzon klara av att både spara och satsa rätt. Han återfår inte sin förlorade kontroll oavsett hur mycket mer bidrag finansministern ger honom, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn