VÅRDA SKÅNE. Hur avser Socialdemokraterna och Miljöpartiet förbättra insatstiderna för ambulansinsatser i Trelleborg?

Den frågan ställer Ulf Bingsgård (M) i en interpellation till Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, på regionfullmäktige den 26 april.

AmbulansDe senaste åren har mediantiden från att SOS Alarm skapat ett ambulansuppdrag till att ambulansen är framme på en händelseplats i Trelleborg ökat med två och en halv minut, från nio minuter och 54 sekunder 2013 till 12 minuter och 27 sekunder 2015.

Dessutom har räddningstjänstens sjukvårdsrelaterade utryckningar ökat. 2012 ryckte räddningstjänsten ut på 78 sjukvårdsrelaterade larm. 2015 blev det 107 stycken, det vill säga en ökning med 37 procent.

Johan Folin