Adam Davidsson 620

KRÖNIKA. En så kallad hashtagg som används i sociala media är #värtattförsvara. Under denna läggs bilder upp av saker man anser vara värda att ha en militärmakt för att kunna försvara. Det kan vara den svenska naturen, den fria högre utbildningen, tryckfriheten och mycket mer. För vi lever ju faktiskt i den skenbara paradoxen att fred, säkerhet och trygghet säkras genom att vi är beredda att ta till våld för att försvara dem.

Under veckan som gick var jag på tankesmedjan Frivärld där Sveriges Unga Atlantister lanserade sin rapport Fem myter om Nato. Efter att SUA:s ordförande Carl Albinsson föredragit rapporten hölls en paneldebatt med efterföljande frågestund. Panelens deltagare kom från fyra olika politiska läger och jag fastnade särskilt för vad den gröna representanten sade.

Denne menade att anledningen till ett alltmer aggressivt upprustande Ryssland i vår närhet var att flera östeuropeiska stater sökt och fått medlemskap i försvarsalliansen Nato. Därmed skulle Ryssland känna sig hotat och följden blivit upprustning. En på alla sätt osann bild, inte minst då vi såg ett revanschistiskt Ryssland med en alltmer imperialistisk retorik redan före EU:s och Natos östliga utvidgning 2004.

Men jag tror att grundtanken i resonemanget var rädslan för motreaktioner när foten sätts ned och något anses värt att försvara. En önskan om att trygghet byggs genom att minimera konfliktytor och att sitta så stilla i båten som möjligt. Det är ett mycket bräckligt tankesätt som bara kan fungera i verkligheten om alla aktörer resonerar likadant – något som de uppenbart inte gör i dagens verklighet.

Om till exempel de baltiska länderna valt icke-provokationens tankesätt istället för Värt att försvara hade de kanske idag, utan EU- och Nato-medlemskap, varit i en situation liknande Ukrainas där Ryssland invaderat och ockuperat åtminstone trakten kring Narva och Daugavpils. Dock ansåg dessa sin nyvunna frihet värd att försvara.

Anser vi frihet, demokrati och mänskliga rättigheter värda att försvara, vare sig det är på hemmaplan eller ute i världen, så krävs att vi är beredda att ta till våld för att försvara dessa värden. Det är därför Sverige har uttalat en solidaritetsförklaring vars följder är att om Estland, Lettland eller Litauen blir militärt angripna så är vi beredda att lämna militärt stöd till dem. Även om det skulle provocera och riskera att utsätta oss för större risk.

I ett land som inte blivit militärt angripet på många mansåldrar kanske inte viljan att ta till vapen för att försvara något sitter så starkt i ryggmärgen. Precis därför är den nämnda hashtaggen viktig för vårt medvetande. Vi måste vara modiga och rakryggade när det gäller, för vissa saker är det verkligen #värtattförsvara.

Adam Davidsson (KD)