DEBATT. I vår centerpartistiska själ ligger att decentralisering i de allra flesta fall är det bästa, att verksamhet är nära den som använder sig av den och att beslut fattas så nära som möjligt den som berörs. Men ibland ser också vi att vissa former av centralisering inte behöver vara av ondo utan snarare en möjlighet. Detta gäller inte minst när det gäller specialisering och koncentration av den högspecialiserade vården.

Den statliga utredaren Måns Rosén presenterade för en tid sedan en rapport med slutsatsen att träning ger färdighet. Enligt Rosén kan man i vetenskapliga studier se ett tydligt samband mellan antal operationer per sjukhus/ team/kirurg och kvalitet. Han föreslår därför en högre koncentration av framförallt den högspecialiserade vården för att öka patientsäkerheten. Upp emot 500 dödsfall årligen kan undvikas, likaså ett stort antal komplikationer.

Ett skånskt exempel på lyckad koncentration av vård är Hässleholms sjukhus där man är specialiserad på ortopediska ingrepp, ett föredöme i den svenska sjukvården med goda resultat och andra landsting gör studiebesök för att titta hur man arbetar.

Vi från Centerpartiet i Region Skåne är övertygade om att även Skåne behöver koncentrera mer av den högspecialiserade sjukvården som man som patient förhoppningsvis bara behöver nyttja någon enstaka gång.

Men det vi vill se är en centralisering av kompetens i flera olika centrar i Skåne. Alla operationer måste inte nödvändigtvis till Skånes Universitetssjukhus (SUS) utan istället, som i exemplet Hässleholm, vill vi göra de mindre sjukhusen till specialister inom olika områden och ge dem ansvar för en större del av de skånska ingreppen.

Målsättningen är alltid att kunna erbjuda de skånska patienterna den bästa möjliga vården och det bästa alternativet kan då inte alltid ligga precis runt knuten. Med en koncentration av åtgärderna, med bättre kvalitet, kan vi istället satsa på att omvårdnaden innan och efter kan hanteras närmare patientens bostad.

Vi vill se kompetenscentra för högspecialiserade vård över hela Skåne. När centralisering av kompetens leder till bättre resultat och minskad risk för komplikationer för våra patienter är det självklart bra. För det är patienten som är i fokus, oavsett var hon bor.

Annette Linander (C), Eslöv
andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sund

Lars-Göran Wiberg (C), Hässleholm
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden samt sjukvårdsnämnd Kryh

Niels Paarup-Petersen (C), Malmö
ledamot i sjukvårdsnämnd Sus