DEBATT. Bästa kommunfullmäktigeledamöter i Linköping,

Det har kommit till vår kännedom att det stormar kring era planer på att investera 230 miljoner skattekronor i fem smäckra vindkraftverk. Som av en händelse äger vi i Region Skåne sedan början av året sex stycken sådana där. De finns i Hultsfreds kommun på småländsk mark, vilket är utmärkt för då står de inte i vägen. Och befinner sig ju faktiskt redan halva vägen mellan Skåne och Östergötland. Om ni är intresserade.

Låt oss ta det från början: Hos oss rådde det aldrig några tveksamheter kring att investera i egenproducerad vindkraft, det var i stället en ren eftergift till Miljöpartiet för att vi under förra mandatperioden tillsammans skulle kunna styra Region Skåne. Det politiska köpslåendet förvandlade hastigt och lustigt vindkraft till kärnverksamhet för landstinget. Annars håller vi ju mest på med sjukvård, kollektivtrafik och andra mindre äventyrliga, men ack så kommunala angelägenheter.

I dag befinner vi Moderater oss förvisso i opposition, men det politiska läget är sådant att en majoritet av ledamöterna hos oss säkert kan tänka sig att erbjuda er samma glädje över att äga energiproduktionsanläggningar som genomfor våra kroppar då när det begav sig.  Vi har förstått att Miljöpartiet har samma position hos er nu som de hade hos oss då.

Er kalkyl påstås visa att vindkraftsinvesteringen skulle ge en stadig vinst för Linköpings kommun, en årlig avkastning på 3 procent. Det är ju fantastiskt! Våra kalkyler gav aldrig de omedelbart finfina effekterna. Satsningen beräknades i stället ge ett underskott på drygt en miljon kronor under de första fyra åren, fram till 2020. Men därefter fanns det de som hoppades på att vindkraftverken skulle kunna bidra positivt till Region Skånes resultat. Innan elpriserna sjönk talades det om att fram till 2036 göra en sammanlagd vinst på 60 miljoner kronor. Om nu verken skulle snurra så länge.

Vi vet att ingen riskkapitalist idag är intresserad av en liknande placering, vilket förvånar. De där förståsigpåarna hävdar att de internationella bränslepriserna och den alternativa energiproduktionen i kombination med minskad energiförbrukning vänder en uppenbar vinstaffär till dess motsats.

Det har vi förstått att ni inte tror på. Därför ämnar vi ta ett politiskt initiativ i regionstyrelsen för att utreda om vi inte skulle kunna göra affär med er. Ni har redan satt ribban: fem verk för 230 miljoner kronor. Vi äger förvisso sex verk, som vi gav 252 miljoner kronor för, men kanske skulle vi kunna jämka oss. Vindkraftverken är så gott som nya, och har inte snurrat alls så mycket som de borde. Och har ni bara den politiska vind som krävs, så är det ju bättre för bägge parter om ni får ”nyckelfärdiga” enheter i stället för att ni också ska tära på jordens ändliga resurser under byggprocessen.

Slå till! Ni kommer nog inte att känna er blåsta.

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd
Region Skåne

Pontus Lindberg (M)
regionråd
Region Skåne

 

Detta öppna brev till kommunpolitikerna i Linköping har också publicerats i Corren.