VÄRNA SKÅNE. Det finns ingen bestämd pensionsålder i Sverige. Alla arbetstagare har möjlighet att i samråd med sin arbetsgivare gå i ålderspension från 61 års ålder och fram till dess de fyller 67. Den som själv vill, och kommer överens med sin arbetsgivare om det, kan arbeta kvar längre.

Den rödgröna regeringen har meddelat att man vill höja åldern för tidigast möjliga tid att gå i pension ett eller två år under innevarande mandatperiod. Rätten att ha kvar sin anställning är tänkt att höjas i motsvarande mån. Därefter ska spannet för pensionsåldern höjas i takt med att medellivslängden ökar.

I Danmark beslöt folketinget 2006 att pensionsåldern ska höjas till 67 år (från 2022) och att den ska följa den förväntade genomsnittlivslängden (från 2030). Nu visar det sig att medellivslängden ökar snabbare än vad man tidigare har trott och pensionsåldern hänger inte med. Det kan komma att kosta samhället miljarder, enligt en analys som den danska arbetsgivarorganisationen, DA, nyligen publicerade. DA menar att pensionsåldern bör höjas till 72 år från 2040.

I Finland och Norge är pensionsåldern flexibel mellan 63 och 68, respektive mellan 62 och 75 år.

Moderaterna i Region Skåne föreslår nu i en motion till regionfullmäktige att alla medarbetare ska ha rätt arbeta kvar längre. Efter att medarbetarna har fyllt 67 år är det i dag ensidigt upp till Region Skåne att besluta om den anställde ska tillåtas jobba kvar.

– Fler än tidigare vill stanna kvar i arbetslivet längre. De är friskare och känner sig fortfarande motiverade. Samtidigt är en av Region Skånes större framtidsutmaningar att säkra kompetensförsörjningen, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Det finns därför mycket goda skäl att ge den som vill rätt att jobba kvar längre.

– Styret sitter bara med armarna i kors utan idéer och pratar om skattehöjning som lösningen på alla Region Skånes problem. Här har vi en konkret idé som vi vet att många anställda skulle uppskatta, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Jonas Duveborn