Den månadsrapport som presenterades på regionstyrelsens arbetsutskott den 29 mars visar en helårsprognos som är 567 miljoner kronor sämre än budget och med en kostnadsutveckling som ser ut att bli historiskt hög: 6,8 procent på årsbasis. Detta trots att överskottsmålet har halverats jämfört med tidigare år.

Situationen är än mer allvarlig än tidigare och det är av yttersta vikt att utvecklingen vänds.

Allians för Skåne lämnar därför i dag in ett initiativärende till regionstyrelsen om att regiondirektören ska ges i uppdrag att återkomma på ett extrainsatt regionstyrelsemöte den 29 april med förslag på intäktsförstärkande och kostnadsreducerande åtgärder.

Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (FP).

Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (FP).

Henrik Fritzon (S) sade så sent som den 29 mars i en intervju att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kontroll på ekonomin och avfärdade revisionens kraftiga kritik mot hur Region Skåne sköts, säger Carl Johan Sonesson (M). Det är uppenbart att Henrik Fritzon inte kommer ta några initiativ för att få ordning på ekonomin. Därför måste vi göra det.

– Sjukvården ser ut att gå back med över 800 miljoner kronor och användandet av bemanningsföretag har ökat med cirka 150 procent på två år, säger Gilbert Tribo (L). Trots detta får skåningarna vänta längre på att få vård än tidigare.

– Skånetrafiken har tidigare varit ett lysande undantag när det gäller att hålla sin budget och till och med göra ett överskott, säger Birte Sandberg (C). Nu ser det ut som att Skånetrafiken i stället gör ett minus på 45 miljoner kronor, och regionledningen har inte gjort tillräckligt för att minska kostnaderna för gränskontrollerna.

– Sjukfrånvaron bland regionens medarbetare var i januari nästan tio procent högre jämfört med samma period förra året, säger Birgitta Södertun (KD). Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ger så otydliga och motsägelsefulla besked om vad som ska förändras och inte bidrar inte till att göra arbetssituationen tryggare för personalen.

Johan Folin