Region Skåne ska bli Europas främsta robotregion 2020, det målet är nu Allians för Skåne och det rödgröna Styret överens om. En principuppgörelse bekräftades på fredagsmorgonen genom att gruppledarnas namnunderskrifter skrevs ut av en robotskrivare. Den politiken har också ett starkt stöd inom förvaltningen.

– Robotar är framtiden, det är ingen science fiction eller något en utomjording kommit med, säger regiondirektören Alf. Vi kan både höja produktiviteten och sänka kostnaderna.

robot1Robotar har varit i blickfånget under hela våren genom debatten om operationsrobotar, sådana har funnits som läkarstöd på Sus i Malmö/Lund och införs nu på CSK i Kristianstad. Senare på alla sjukhus i Skåne.

– Region Skåne står inte ensamma i utvecklingen, säger framtidsforskare Artur Ditto vid Lunds universitet. Robotar har funnits i industrin i femtio år och har nu gjort sitt inträde även i människors vardagsliv med robotar för gräsklippning och dammsugning, ja våra bilar agerar i mångt och mycket som robotar. Våra mobiltelefoner lyssnar av röstkommandon och konverserar med oss.

Redan på 60-talet ersatte robotar enklare mekaniska arbeten. Nu kommer de in i allt fler yrken som tidigare betraktats som omöjliga att automatisera. Och det gäller inte bara nya företeelser som Facebook, där automatiska processer bedömer om inlägg bryter mot reglerna.

I USA har robotskrivna tidningsartiklar funnits en i ett par årtionden. Det började med sportreferat, men robotarna klarar allt mer, i Sverige lär tidningen Aftonbladet ha inlett försök med att producera artiklar för ledar- och kultursidorna med hjälp av robotar.

– Inte många vet det, men årets svenska melodifestival blev världsunik i att vara nästan helt robotgenererad. Texter och melodier skrevs av datorer, robotar framförde bidragen och programledare, pressbevakning och publik var genererade i ett samarbete med Hollywoodstudion Pixar, förklarar Sveriges televisions AI-direktör Robert Marionette.

Inom Region Skåne har det diskuterats vilka områden som först ska robotiseras. Förutom operationerna har det talats om kollektivtrafiken, förarlösa fordon finns ju redan. Det ovanliga är att regionen beslutat sig för att införa robotarna från toppen. Det är i den politiska regionledning och bland de högsta tjänstemännen som robotarna först gör sitt inträde.

– Detta är en av faktorerna som gör att vi välkomnar beslutet, säger regionens fackklubbar genom Sacos talesman farmakolog Seppe Treo. Det är också en bot mot det erkända problemet med psykopatiska chefer. Vem vill inte ha en förutsägbar chef?

– Möjligheten har kommit som en blixt från ovan, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Frankenstein (S). Det enda problemet har varit att många trott att jag redan var ersatt av en robot. Flera har undrat om inte min kalenderfunktion har havererat och borde justeras.

robot3– Min enda fråga är hur folkhälsoarbetet bör utvecklas om vi får med humanoida robotar i den skånska befolkningen, säger regionrådet Android Åkesson (MP). Det har uttalas farhågor om missbruksproblem av smörjolja.

Tanken är bland annat att regionfullmäktige i ett första steg till hälften ska ersättas av robotar. Dessa kommer att modelleras efter de som i dag är invalda på platserna och programmeras med även de partiskiljande uppfattningar som kan finnas hos enskilda regionpolitiker.

– Vi arbetar i nära samarbete med de politiker vars närvaro på detta enkla sätt blir onödigt, säger projektledaren Allan Turinger. För Skåne innebär det ju en produktionshöjning eftersom dessa kan vara på sina vanliga arbeten samtidigt som de utför sitt uppdrag som folkvalda.