VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska månadsuppföljningen i Region Skåne efter årets två första månader är nu klar.

– Den visar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte klarar av att styra Region Skåne, säger Carl Johan Sonesson (M). Prognosen för helårsresultatet är 567 miljoner kronor sämre än budget, och då bygger budgeten ändå på ett överskottsmål på 1 i stället för 2 procent. På regionstyrelsens arbetsutskott i går (29/3) efterlyste jag vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av siffrorna, men fick inget tydligt svar. Nu oroas jag över att förra årets taffliga långbänk med en ekonomi i fritt fall ska gå i repris.

– Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) har i dagarna slagit sig för bröstet och i samband med den skarpa kritiken från revisorerna sagt att Styret ”har koll” på det ekonomiska läget, säger Gilbert Tribo (L). Mot bakgrund av att nettokostnadsutvecklingen nu ligger historiskt högt på 6,8 procent antar jag att ”koll” för Fritzon är synonymt med ”passivt betraktande”.

– Kostnaden för inhyrd personal fortsätter dessutom att öka, säger Birte Sandberg (C). Den var hög och accelererande redan i början av förra året, därför är det mycket anmärkningsvärt att den nu ligger hela 58 procent högre än för ett år sedan.

– Att vårdköerna samtidigt blir längre är dåligt för den skånske patienten, säger Birgitta Södertun (KD). Trenden är tydlig och tillgänglighetsmålen missas närmast konsekvent. Det är bara 61 och 72 procent av patienterna som får tid för besök respektive behandling inom 60 dagar. Den uppsatta målsättningen är 80 procent.

Jonas Duveborn