Gunnar Hökmark 620 border

KRÖNIKA. Runt omkring i Sverige pågår varje dag fantastiska och spännande verksamheter med äldre som behöver omsorg, med elever som går i skola och sjuka som får vård men som socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister bekämpar eftersom de går med vinst. Hade de inte gått med vinst hade det inte varit något problem för de rödgröna, om de använt pengarna i onödan, om de hade haft en stor byråkrati som slukade resurser eller en dålig organisation som inte gav den utbildning som eleverna behöver, den omsorg de äldre ville ha och den vård som de sjuka måste ha.

Hade de gått utan vinst, eller till och med förlust, hade de kunnat få fortsatt stöd trots att eleverna inte nådde upp till målen, trots att de fick en dålig utbildning som inte räckte till något, om de äldre hade misskötts hade de ursäktats med att de i alla fall inte gick med vinst, och de sjuka hade gärna fått köa i veckor och månader, förutsatt att de inte gick med vinst.

Hade några av dessa verksamheter gått upprepade gånger med förlust och krävt mer pengar för att göra det de skulle gjort från början, och ändå inte gjort det, hade de fått mer pengar och fått fortsätta sin verksamhet, även om det innebar att eleverna fick en dålig start i livet, de äldre dålig omsorg och de sjuka sin sjukvård för sent.

Men eftersom de privata verksamheterna går med vinst vill de rödgröna avveckla dem. Inte för att de är dåliga, inte för att de bemöter sina användare dåligt, inte för att de kostar för mycket och inte för att man får vänta på sin sjukvård för länge. Utan för att de går med vinst.

De hade självfallet inte kunnat gå med vinst om de misskött sig, om de använt för mycket pengar, om de gav dålig utbildning och omsorg och en sjukvård som krävde köer och byråkrati. Då hade människor inte valt dem. De som väljer de privata alternativen gör det ofta för att de inte är nöjda med de andra alternativ som finns, eller för att de helt enkelt anser att det är en skola, omsorg eller sjukvård som de har förtroende för. Och eftersom många av dessa verksamheter lever upp till kraven, annars får de inga användare och inga pengar och måste läggas ner, går de med vinst.

De går med vinst eftersom människor får det de lovats. De går med vinst eftersom de lever upp till kvalitetskraven. De går med vinst eftersom människor har valt dem.  Och det är precis detta som är de rödgrönas problem. Människors val av privata alternativ visar nämligen att man kan göra saker bättre än de kommunala verksamheter som de rödgröna älskar att styra över. Därför vill de ha monopol.

Ilmar Reepalu skrev nyligen en helsida på DN Debatt om varför man måste reglera vinsterna i välfärden. Han hade inte ett argument för detta annat än att det kändes så. Han hävdade att det finns inget som belägger något om kvaliteten, eftersom det är svårt att mäta kvalitet. Han kunde efter att ha utrett frågan i ett års tid inte peka på något konkret skäl annat än att hänvisa till en opinionsundersökning som hävdade att många var skeptiska till vinst i välfärden. Han ogillar vinster i välfärden eftersom han ogillar vinster i välfärden.

Men han kunde som privatperson eller som utredare ha ställt sig frågan vad det är som gjort att så många valt privata alternativ, och han kunde ha insett att vars och ens val är en undersökning i sig om kvalitet, trygghet, behov och service till fördel för de privata alternativen. Hundratusentals elever, hundratusentals äldre, hundratusentals sjuka.

Han kunde ha ställt sig frågan när han suttit bakom skrivbordet, så mycket mer verkar han inte ha gjort, om människor föredrar välfärd som man själv valt, välfärd som lever upp till utlovade löften och som är bra eller om de föredrar verksamheter bara de går med förlust eller i alla fall ingen vinst och inte behöver ta hänsyn till användarnas uppfattningar?

Vi moderater ska vara stolta över att människor kan välja, att verksamheter kan utvecklas genom mångfald oavsett om de är privata eller kommunala och att vi vågar låta människor själva välja.

Gunnar Hökmark (M)
europaparlamentariker